Sosyal Sorumluluk Anlayışımız

Tosyalı Holding olarak dünya kaynaklarını verimli kullanmak, toplumsal sorunlara duyarsız kalmamak, ülkemizin insan kaynağının gelişimine katkı sağlamak, bu yönde çalışmalar yapan kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine karşı üzerimize düşen görevi yerine getirmek temel sosyal sorumluluk anlayışımızı oluşturmaktadır. Bu yöndeki çalışmaların sonucu oluşan "Kurum prestij" mizi en güçlü değerlerimizden biri olarak görmekteyiz.

TOSYALI Holding sadece sanayi ve eğitim alanına yaptığı yatırımlarla kalmayıp aynı duyarlılığı sosyal projelerde de göstererek, yapılan sayısız yardım faaliyetlerinin yanı sıra, Hacı Şerif TOSYALI Sağlık Merkezi'ni inşa ederek 1998 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağışladı. TOSYALI Holding; Bu güne kadar TOSÇELİK Fen lisesi, TOSÇELİK Sosyal Bilimler lisesi , M.Fatih TOSYALI Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Öğrenci Yurdu , E.Ayhan TOSYALI Kız Öğrenci Yurdu ve Spor Salonu , TOSYALI Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi , Hacı Pervin TOSYALI Sevgi Evleri , TOSYALI Camii Belen , TOSYALI Camii Azganlık ,TOSYALI Çok Amaçlı Spor Salonu , Fuat TOSYALI Gençlik ve Spor Merkezi , İskenderun Kızılay Evi  , Osmaniye Kızılay Evi 'ni topluma kazandırırken, TOSYALI  Holhing  ; Tosyalı-Toyo Osmaniye Kadın Basketbol Takımı Ana Sponsor’luk görevini yaparak spor alanında da önemli sorumluğu yerine getirmiş bulunmaktadır

Her geçen gün azalan kaynaklarımızın sonsuz olmadığını, ürün ve faaliyetlerin çevreye olan etkilerinin takip edilmesi gerektiğinin farkındayız. Tosyalı Holding, çevre ile olan etkileşimini kontrol altında tutmak için, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modeli olan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini benimsemiştir. Tesislerimizde çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik faaliyetler çerçevesinde ulusal ve uluslar arası yasal yükümlülükler takip edilmektedir.