Cezayir İnşaat Demiri ve Filmaşin Üretim Tesisi

Üretilecek ürün: Kütük demir, inşaat demiri, kangal demir, ticari profiller.
Yatırımın yeri: Cezayir –  Oran Şehri.
Yaratılan istihdam miktarı: Yatırım döneminde 19 ay boyunca şantiyede, inşaat aşamasında 2000 kişinin üzerinde personel çalışmıştır. 1018 personel doğrudan  istihdam edilmekte olup, filmaşin yatırımı bittikten sonra ilave 350 personel daha doğrudan istihdam edilecektir.10.000 kişinin üzerinde dolaylı istihdam sağlanmaktadır.
Ürünün satılacağı Pazar: Üretilecek ürünlerin tamamı ithal ikamesine yönelik olup Cezayir iç piyasasına satılacaktır.
Cezayir fabrikasının büyüklüğü: 260 bin metrekare alanda yapılan tesis, yaklaşık 62 futbol sahası büyüklüğündedir.
Cezayir Fabrikasının üreteceği ürünler ve özellikleri: İnşaat demiri ve kangal demir üretimine yönelik kütük demir, yüksek mukavemetli-kaynaklanabilir inşaat demiri, nervürlü kangal demir, çelik hasır-çivi-tel-galvanizli tel-halat, teli-vida-cıvata-ön gerilmeli beton teli üretimi için düz yuvarlak kangal demir (filmaşin), ticari profiller. 
Cezayir fabrikasının teknolojik özellikler: Mini mill konsepti ile en son teknolojiler kullanarak son derece kompakt bir yapıda, tüm yardımcı tesisleriyle birlikte bir Demir-Çelik Üretim kompleksi kurulmuştur. Tesisin  ana hammadde girdisi hurda , DRI ve pik olup Elektrik Ark Ocağında ergitme işlemi tamamlanan demirli malzeme, daha sonraki proses olan  pota ocağına potalar ile transfer edilmektedir. Pota ocağında  çeliğin rafinasyonu ve alaşımlaması yapılarak çelikten istenen mekanik ve kimyasal özellikler kazandırılmaktadır. İstenilen çelik kalitesine ulaşmış olan sıvı çelik sürekli kütük döküm makinalarında kütük olarak dökülerek sıcak şarj metodu ile haddehane tav fırınlarına beslenmekte ve haddeleme sıcaklığına kadar ısıtılan kütük demirler kontinü inşaat ve kangal demir üretim hatlarında nihai ürüne dönüştürülmektedir.