TOSYALI ONLINE

İnovasyon ve AR-GE

Tosyalı Holding; yenilikçi yatırımları ile piyasayı yönlendiren global çelik üreticisi olmanın yanında, gelecek nesillere çevresel ve sosyal açılardan daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı ilke edinmiş “Değer katan” şirket ve marka olmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda “Fikrinle İşine Değer Kat” sloganıyla çalışanlarının ve paydaşlarının fikirlerini değerlendirmekte, inovasyon, Ar-Ge ve süreç iyileştirme çalışmalarında tüm paydaşlarının katılımına özen göstermektedir.


Kurulduğu günden itibaren; sektörde fark yaratan, inovatif yönü güçlü, ileri teknolojileri araştıran ve hayata geçiren, üretilmeyen katma değerli ürünlere odaklanan Tosyalı Holding, araştırma ve geliştirme çalışmalarına büyük önem vererek bünyesinde Ar-Ge projeleri gerçekleştirmektedir.

Tosyalı Holding’in yurt dışı yatırımlarıyla birlikte hızla büyümesi sonucu; üretim teknolojilerinin sentezlenmesini ve edinilen bilgi birikimiyle Ar-Ge faaliyetlerinin tek merkezden yönetilmesini sağlamak üzere, Osmaniye’de Ar-Ge Merkezi kurulmuş, 2017 yılında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belgelendirilerek, bölgedeki ilk Ar-Ge Merkezi olmuştur.

Yaptığı yatırımlar ve kurduğu uluslararası ortaklıklar ile ülkemizde üretimi olmayan katma değerli ürünler üreten Tosyalı Holding, 4 kıtadan farklı ürün gamlarında elde ettiği Ar-Ge kültürü ve gücünü, ülkemize ve sektörümüze aktarmayı bir misyon olarak üstlenmiştir.

Farklı disiplinlerden mühendislik kadrosunu bünyesinde barındıran Ar-Ge Merkezimiz, bölgemizdeki ve ülkemizdeki akademik kurumlar ile iş birlikleri geliştirmekte, demir çelik sektörüne yön veren insan kaynağının yetiştirilmesine de katkı sağlamaktadır.

Tüm Tosyalı grubuna farklı şirket kültürlerini sentezleyerek hizmet veren Ar-Ge Merkezimiz, strateji ve hedeflerimize ulaşmada bize katkı sağlayan temel taşlarımızdandır. Grubun stratejik kararlarının oluşmasında, hızlı gelişiminde, yatırımlarının yönlendirilmesinde, katma değerli yeni ürünlerin üretilmesinde, teknoloji seçiminde, maliyetlerin düşürülmesinde, verimliliğin artırılmasında, atık ürünlerin değerlendirilmesinde ve süreçlerin inovatif fikirlerle iyileştirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir.