Sürdürülebilirlik Çerçevemiz

Sorumlu Ekosistem Yönetimi, Karbonsuz Çelik ve İşin Geleceği alanlarındaki çalışmalarımızla çelik sektörüne yön veren, yenilikçi, tercih edilen ve örnek alınan bir dünya şirketi olma yolunda...

Sürdürülebilir Yaşam İçin

Sorumlu Ekosistem Yönetimi

 • Tedarik Zinciri
 • Su Riskleri ve Yönetimi
 • Döngüsel Üretim
 • Sorumlu Yatırımlar

İşin Geleceği

 • Yetenek Yönetimi
 • Kapsayıcılık ve Çeşitlilik
 • İş Sağlığı ve Güvenliği

Karbonsuz Çelik

 • Sürdürülebilirlik Odaklı İnovasyon Yatırımları
 • Yeşil Hidrojen
 • Enerji Verimliliği
 • Yenilenebilir Enerji

Sürdürülebilir Yaşam İçin

Sorumlu Ekosistem Yönetimi

 • Tedarik Zinciri
 • Su Riskleri ve Yönetimi
 • Döngüsel Üretim
 • Sorumlu Yatırımlar

İşin Geleceği

 • Yetenek Yönetimi
 • Kapsayıcılık ve Çeşitlilik
 • İş Sağlığı ve Güvenliği

Karbonsuz Çelik

 • Sürdürülebilirlik Odaklı İnovasyon Yatırımları
 • Yeşil Hidrojen
 • Enerji Verimliliği
 • Yenilenebilir Enerji

Tosyalı olarak 2021 yılında paydaşlarımızın katılımı ile uluslararası standartlar ve küresel endeksleri de dikkate alarak sürdürülebilirlik stratejimizi geliştirdik.

Stratejimizin merkezine karbonsuz bir ekonomiye katkı verme vizyonumuzu koyduk ve öncelikli konularımızı üç farklı etki alanı altında gruplandırdık. Sorumlu Ekosistem Yönetimi, Karbonsuz Çelik ve İşin Geleceği alanlarındaki çalışmalarımızla çelik sektörüne yön veren, yenilikçi, tercih edilen ve örnek alınan bir dünya şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Gelecekte de söz sahibi olabilmek adına yenilikçi ve özgün projelere yatırım yapıyoruz. Sıfır karbonlu bir toplum oluşturmaya yardımcı olmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz.

Geleceğe dönük çalışmalarımız ekseninde yeşil teknolojilere ve karbonsuzlaşma alanlarına yatırım yapmaya devam edeceğiz.