İnsan Kaynakları Politikamız

Tosyalı olarak insan kaynağımızı, kurumumuzu geleceğe taşıyacak en değerli varlığımız olarak görüyoruz. 

Bu anlayışla insan kaynağımızın gelişimi için; sadece ekonomik değil, çevresel ve toplumsal değer yaratabileceği, sürdürülebilir yaşamın inşasına katkı sağlayabileceği bir iş ortamı oluşturmaya odaklanıyoruz.

İnsan kaynağımızın sürekli gelişimini sağlayacak, yetkinliklerini artıracak eğitim programları düzenlemeye, gelişimi işin bir parçası haline getirecek bir iş ortamı oluşturmaya devam ediyoruz. Yeteneklerin sektörde en çok tercih ettiği üç şirketten biri olma hedefi doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz.

Tosyalı olarak kapsayıcılık ve çeşitliliği işimizin geleceği için en önemli unsurlardan biri olarak görüyoruz. Eşit çalışma fırsatları sağlıyor, insan kaynağımızın öneri ve değerlendirmelerini iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline getiriyoruz. Çeşitliliğin getirdiği yaratıcılık, yenilikçilik ve üretkenliğin farkında olan bir kurum olarak kadın çalışan oranımızı artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İş sağlığı ve güvenliğini en öncelikli konu olarak görüyor, bu konuda çalışan eğitimlerini artırırken iş ortamımızı da buna uygun olarak her geçen gün daha da yeniliyoruz.