İK Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız;


“TOSÇELİK” Değerlerine bağlı kalarak, proaktif bir bakış açısıyla sürekli gelişime ve yeniliğe açık uygulamaları tasarlamak ve hayata geçirmektir.

Hedeflerimiz ise;

  • Doğaya ve insana dost,
  • İş sağlığı ve güvenliği bilincine sahip,
  • Aidiyeti yüksek,
  • Sürekli gelişim ve değişime açık,
  • Teknolojiyi aktif kullanan,
  • Yaratıcı bakış açısına sahip,
  • Çözüm odaklı


çalışan profili oluşturmaktır.