Dijital Dönüşüm İşletmeler İçin Neden Önemli?

İş dünyası, günümüz teknolojisinde ve ticari rekabet ortamında işletmeleri her türlü yeniliğe ve dönüşüme zorlar. İşletmelerin büyük bir çoğunluğu, faaliyetlerini en verimli ve hızlı şekilde gerçekleştirmenin yollarını arar. Dijitalleşmenin insan hayatını ve faaliyetlerini tamamen etkilediği bu çağda şirketler için dijital dönüşüm, tam anlamıyla kaçınılmaz bir gereksinimdir. Dijital dünyanın kendi içindeki hızlı ve sürekli dönüşümü ise işletme yöneticilerinin zihninde çok sayıda soru işareti yaratır. Dijital dönüşüm nedir, dijital dönüşüme nasıl ayak uydurulur, dijital dönüşüm trendleri nasıl takip edilir gibi pek çok konu, işletme sahiplerinin ve yöneticilerinin yakından ilgilenmesi gereken konulardır. Dijital dönüşüme uyum sağlamanın yollarını keşfetmek ve dijitalleşmenin şirketlere sağladığı avantajları elde etmek, her bir işletme için rakiplerinin önüne geçme ve müşterilerinin gözünde itibar kazanma olanağı sağlar.

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşüm kavramı en temel haliyle dijital teknolojilerin, işletmelerin tüm faaliyetlerinde uygulanması için sağlanan entegrasyonu tanımlar. Günümüzde insanların yoğun biçimde kullandığı her alanın dijitalleşme etkisi altında şekillendiği göz önünde bulundurulduğunda dijital dönüşümün ne kadar yaygın bir gereksinim olduğu anlaşılabilir. Dijitalleşme etkisi ile şekillenen iş dünyası, dijital teknolojiler aracılığıyla operasyonel ve personel verimliliklerini optimum düzeye çıkarmayı ve hızlı, verimli, kârlı sonuçlar elde ederek büyümeyi amaçlar.

Dijital Dönüşümün Avantajları Nelerdir?

İşletmelerde dijital dönüşümün çok sayıda faydası olmakla birlikte bunlar arasında bazı maddeler, bir hayli ön plana çıkar. İşte dijital dönüşümün işletmeler için sağladığı avantajlar:

  • Dijital dönüşüm, şirketlerde departmanlar arası etkileşimi güçlendirir ve pratik iş süreçleri sayesinde üretkenliği artırır.
  • Dijital teknolojilerin işletmelere getirdiği kolaylıklar, çalışanların performansını artırır. Aynı zamanda insan kaynakları yönetimini ve performans analizini de dijital teknolojiler sayesinde daha kolay ve verimli hale getirmek mümkündür.
  • İşletmenin çalışma alanındaki muhtemel risklerin veya fırsatların önceden saptanmasına, bunlara göre tedbirler alınmasına veya hamleler yapılmasına yardımcı olur.
  • Şirket maliyetlerinin, harcamalarının ve gelirlerinin daha kolay kontrol edilmesini sağlar. Muhasebe ve finans süreçlerini çağdaş bir seviyeye taşır.
  • Dijital teknolojilerin sağladığı gelişmiş iletişim olanakları, müşteriler ve işletme arasındaki etkileşimi ve sadakati güçlendirir. İşletmelerin müşterilerinden daha hızlı ve kolay geri dönüş, talep veya öneri almalarını sağlar.

 

Dijital Dönüşüme Nasıl Uyum Sağlanır?

İşletmelerin dijital dönüşüme ayak uydurması ve gelişen teknolojilerle eş zamanlı hareket etmesi için her şeyden önce bir yol haritası hazırlaması gerekir. Bu yol haritasına göre nitelikli iş gücünden altyapıya, teknolojik olanaklardan tedarik ve yönetim süreçlerine kadar pek çok alanı ayrı ayrı ele alarak dijital dönüşüm için gerekli olan reformlar uygulanmalıdır. Bununla birlikte şirketi oluşturan bütün departmanların ve iletişim unsurlarının dijital dönüşüm sürecine entegre edilmesi gerekir. Genel olarak stratejik ve yönetimsel bir uzmanlık gerektiren dijital dönüşüm konusunda işletmeler, profesyonel desteğe ihtiyaç duyabilir. Bunun için şirketlerin dijital dönüşüm için ayrı bir departman oluşturması ve nitelikli personel kadrosu ile dijital dönüşüm süreçlerini sürdürmesi faydalı olur.

Dijital dönüşümde sektör öncülerinden biri olan Tosyalı Holding, yeni nesil dijital ve konvansiyonel yapıların entegre olduğu endüstriyel sistemler üretiyor. Dönüşüm çalışmaları kapsamında insan faktörünün riskli olduğu üretim noktalarında robotları kullanan Tosyalı Holding, bu sayede iş sağlığı ve güvenliği konularında risk oluşturan unsurların önüne geçildiği projeler gerçekleştiriyor ve endüstri 4.0’ın gerektirdiği otomasyon ağırlıklı sistemlere de yatırım yapıyor.