Sürdürülebilirlik ve Üretim Sektörü için Önemi

Ürün ve çeşitliliğin devamlılığını sağlayan sürdürülebilirlik hem günlük hayatta hem de üretim sektöründe önemli bir rol oynar. Gelecek nesillere sosyal, ekonomik ve ekolojik olarak daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmemiz için bu yazımızda sürdürülebilirliğin önemine değindik.


Sürdürülebilirlik Nedir?

Doğanın gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini riske atmadan kalkınmadır. Aslında bu kavram yalnızca çevresel alandaki çalışmalardan ibaret değildir. Ekonomik ve sosyal gereksinimleri de kapsamına alır. Tam anlamıyla sürdürülebilir olmak için bu üç kapsamın dengeli bir şekilde yönetilmesi gerekir.


Sürdürülebilirlik Neden Önemlidir?

Mevcut kaynakları daha etkili bir şekilde kullanmak, yeni kaynaklar yaratmak, çevreyi koruma bilincine sahip olmak ve ekonomik açıdan daha dengeli bir ortamda yaşamak için oldukça önemli bir rol oynayan sürdürülebilirlik çalışmalarına önem verirsek, gelecek nesillere doğal kaynak sıkıntısı olmayan, refah seviyesi yüksek, yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz.


Başlıca Sürdürülebilirlik Boyutları

Sürdürülebilirlik; çevresel, sosyal, ekonomik ve kültürel olmak üzere 4 kategoriye ayrılır.


Çevresel Sürdürülebilirlik

Çevresel sürdürülebilirlik, doğal kaynakların etkili bir şekilde kullanılması ve biyolojik çeşitliliğe özen gösterilmesidir. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler ve diğer canlıların besin döngüsü için büyük bir öneme sahiptir.


Sosyal Sürdürülebilirlik

Sağlık, güvenlik, eğitim ve yaşam kalitesi gibi toplumsal konularda koşulları iyileştirmek ve eşitsizliği dengelemek için yapılan çalışmaların tamamı sosyal sürdürülebilirlik kategorisinde toplanır.


Ekonomik Sürdürülebilirlik

Üretim ve tüketim koşullarının iyileştirilmesi adına uygulanan bu çalışmalar, kalkınma için oldukça önemlidir. Böylelikle ülkedeki ve dünyadaki gelir durumu daha adil bir hale gelebilir.


Kültürel Sürdürülebilirlik

Bir yerleşim yerine ya da ülkeye ait gelenek ve göreneklerin gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Böylelikle tarihi ve kültürel dokuyu korumak mümkündür.


Sürdürülebilirlik Tehditleri Nelerdir?

Dünya kaynaklarının gereğinden fazla tüketilmesi, karbondioksit salımının artması, küresel ısınma, geri dönüştürülemeyen atıklar ve gelir dağılımı eşitsizliğinin artması gibi pek çok faktör sürdürülebilirliğin tehditleridir. Bu durumları ortadan kaldırarak sürdürülebilir bir dünya yaratmak mümkündür. Çevreyi koruma bilincine sahip olmamız sürdürülebilirliğin ilk adımıdır. Ardından yenilenebilir enerji kullanımına ve atıkların geri dönüştürülmesine yönelik yapılan çalışmalar ile tasarruf elde edebiliriz.


Üretim Sektöründe Sürdürülebilirlik

Otomotiv, ev aleti, elektronik cihaz, mobilya, tekstil ve gıda gibi pek çok sektörde üretim yapılabilir. Üretim sürecinde elektrik, doğalgaz ve fosil yakıt gibi enerji kaynakları ya da hammaddeler sıklıkla kullanılır. Enerji kullanımının dengelenmesi ve atık oluşumunun en aza indirilmesi sürdürülebilirliğe büyük ölçüde katkı sağlar. Üretim yapan kurumlar; karbondioksit salımını azaltmak için uygun bir tesiste faaliyetlerine devam etmeli ve atıklarını çevreye zarar vermeyecek şekilde filtrelerden geçirmelidir. Aynı zamanda üretim sektöründeki ürünlerin değerlerinin korunması ve gelir durumlarına göre düzenlenmesi de bir ekonomik sürdürülebilirlik çalışmasıdır.

 

Tosyalı Holding, dünyadaki kaynakların verimli kullanılması ve çevreye verilen zararların azaltılması adına tüm üretimlerini ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ne uygun şekilde gerçekleştirir. Doğal kaynakların korunması adına tüm üretimlerine ve projelerine hassasiyetle yaklaşarak, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için çalışır. Bu sayede sürdürülebilirlik çalışmalarına destek olarak, doğanın korunmasına katkıda bulunur.

 

Tosyalı Holding’in Sürdürülebilirlik Stratejisi

Tosyalı Holding olarak sürdürülebilirlik stratejimizin merkezine karbonsuz bir ekonomiye katkı sunma vizyonumuzu koyduk ve öncelikli konularımızı şu üç farklı etki alanı altında gruplandırdık: “Sorumlu Ekosistem Yönetimi”, “Karbonsuz Çelik” ve “İşin Geleceği”. Bu alanlardaki çalışmalarımızla çelik sektörüne yön veren, yenilikçi, tercih edilen ve örnek alınan bir dünya şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Gelecekte de söz sahibi olabilmek adına yenilikçi ve özgün projelere yatırım yapıyoruz. Sıfır karbonlu bir toplum oluşturmaya yardımcı olmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Geleceğe dönük çalışmalarımız ekseninde yeşil teknolojilere ve karbonsuzlaşma alanlarına yatırım yapmaya devam edeceğiz.