Cüruflar, metallerin veya metal içeren cevherlerin eritildiklerinde oluşan, metalden daha hafif oksitler ve silikatlar bileşimi olan ve yoğunluk farkı nedeni ile yüzeyde biriken bir yan üründür.

Cüruflar, ocaklarda metal eriyiğinin rafinasyonu ve oksitlenmesi esnasında yoğunluğunun çelikten daha az olması sebebi ile çeliğin üzerinde oluşur ve 1300 °C ve üzeri sıcaklıklarda ocaktan alınır.

Cüruflar pirometalürjik proseslerde çok büyük miktarlarda üretilirler ve uygun şekilde geri dönüştürülmedikleri ve kullanılmadıkları durumda büyük oranda atık kaynağıdır. Endüstrileşmenin artmasıyla birlikte metalürjik cüruflar için düzenli depolama sahaları gerekmekte ve bertaraf maliyetleri artmaktadır. Atık malzemelerle dolan sahalar hava, toprak ve su kirliliği yaratan kirlilik kaynağı olmuşlardır. Bunlar da insan sağlığını ve bitki büyümesini etkilemektedir. Cüruf geri dönüşüm çabalarının hedefi hem çevresel hem de ekonomiktir. Tekrardan işlenen cüruf gerekli diğer çoğu maliyetli malzemelerle yer değiştirebilir. Cürufu geri dönüştürmek atığı, bertaraf maliyetini, enerji kullanımını azaltmaktadır ve fırın ömrünü uzatmaktadır. Tosyalı Harsco bünyesinde cüruflar, kırma-eleme-öğütme ve manyetik seperasyona tabii tutulur. Metal kazanımı gerçekleşen cüruf kullanım yerine göre kırılır, öğütülür ve boyutlandırılır


Cüruf Kullanım Alanları

• Yol Yapımı

• Patika Yollar 

• Yapı Dolguları

• Asfalt

• Gübre

• Bina İzolasyonu

• İstinat Duvarı

• Drenaj

• Stabile Malzeme

• Çimento Üretimi

• Yapısal Olmayan Betonlar

• FerroAlloy Üretimi


Ürünlerimizle ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak ve sipariş oluşturmak için dijital katoloğumuzu ziyaret edin.