Üretim Alanlarında Sürdürülebilir Uygulamalar Kullanmanın Faydaları

Dünya nüfusunun hızla artması ile birlikte gıdadan elektroniğe, tekstilden inşaata kadar her sektörde faal olan işletme sayısı da artış gösteriyor. Büyüyen şirketlerin ise iş hacmi kısa süre içinde bile birkaç katına çıkabiliyor. Bunun sonucu olarak dünyada var olan tüm kaynaklar daha fazla kullanıldığı gibi genel girdi tüketim oranlarında da ciddi bir yükseliş yaşanıyor. Tam da bu noktada ortaya çıkan sürdürülebilirlik kavramı şirketlerin kurumsal politikalarını belirlerken göz ardı edemeyecekleri bir madde hâline geliyor.

Sürdürülebilir Üretim Modeli

Sürdürülebilirlik kavramı uygun kaynakların yeteri kadar ve doğru şekilde kullanılması sayesinde gelecek nesillere de yaşanabilir bir dünya bırakabilmeyi ifade ediyor. Sürdürülebilirlik uygulamaları daha çok sosyal ve çevresel boyutuyla ön plana çıksa da ekonomik açıdan da fayda sağlamayı hedefliyor. Tüm kaynakların endüstriyel çapta dikkate değer ölçüde kullanıldığı göz önünde bulundurulduğunda sürdürülebilir üretim anlayışının önemi ortaya çıkıyor. Bu hususta gelişen teknolojiden de destek alarak belirli uygulamalardan faydalanma ihtiyacı baş gösteriyor. Örneğin; tüm ekosistemi olumsuz etkileyebilecek ve dolayısıyla canlıların yaşamını tehdit edebilecek hava kirliliği problemine karşın filtre gibi mühendislik çözümlerinden yararlanmak mümkün. Oluşturulan atıkların geri dönüşüm kapsamında değerlendirilmesi, şirketlerin karbon ayak izi faktörlerinin hesaplanarak nasıl azaltılabileceği konusunda çalışmalar yapılması, su tüketiminin azaltılması için çalışan farkındalığının artırılması gibi uygulamalar, bütünüyle sürdürülebilirlik yaklaşımına hizmet ediyor. İnsanları baz alarak hayata geçirilebilecek sürdürülebilirlik uygulamalarının başında ise iş sağlığı ve güvenliği gereklerini yerine getirmek geliyor. Enerji kullanımı konusunda hidroelektrik, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek de sürdürülebilir üretim açısından önemli bir girişim olarak nitelendiriliyor.

Sürdürülebilirlik Uygulamalarının Önemi ve Getirileri

Günümüzde bilinçli ve duyarlı bireylerin sayısı hayli artmış durumda. Üstelik eğitim ve kültür seviyesinin sürekli olarak artmasıyla paralel olarak bireylerin yaşam koşullarına olan yaklaşımları da değişiyor. Bunun bir sonucu olarak da tüketicilerin memnuniyet oranını yalnızca ürün kalitesi ve fiyatı belirlemiyor, şirketlerin tercih ettiği üretim modelleri de tüketiciler için bir değerlendirme kriteri olarak öne çıkıyor. Yani üretim yaparken yalnızca kendi kazançlarını düşünmeyen ve yaptıkları işin geniş bir çerçevede tüm etkilerini hesaba katan şirketler oldukça takdir kazanmayı başarıyor. Sürdürülebilirlik kapsamında projeler üreten ve bunu hayata geçiren şirketler müşteri memnuniyetinin yanı sıra çalışan ve paydaşları ile de daha güçlü ilişki kurma avantajı ediniyor. Sürdürülebilirlik uygulamalarında kaynakları tasarruflu bir şekilde kullanma mantığı da güdüldüğü için ekonomik koşullar da doğrudan iyileştirilmiş oluyor. Ortaya çıkan tehlikeli atıklar daha az olacağı için bunların bertarafı için ödenen bedeller önemli oranda azalıyor, aynı zamanda çevreye de olabildiğince az zarar veriliyor. Sürdürülebilir bir yaşam için emek veren şirketler hem kurumsal yapısını çok daha sağlam bir zemine oturtuyor hem de sektördeki itibarını geliştirerek daha geniş kitlelere hitap ediyor.


Tosyalı Holding de Sorumlu Ekosistem Yönetimi, Karbonsuz Çelik ve İşin Geleceği alanlarındaki çalışmalarımızla çelik sektörüne yön veren, yenilikçi, tercih edilen ve örnek alınan bir dünya şirketi olma yolunda yılmadan ilerliyor. Sürdürülebilirlik kavramını ayrı bir gündem maddesi olarak ele alıyor ve gelecek yıllar için özel sürdürülebilirlik hedefleri belirliyor. Yakıt olarak hidrojen kullanımı, suda geri kazanım, güneş enerji santrali yatırımları, kadın çalışan sayısını artırmak ve çalışanları mesleki anlamda gelişmeleri için desteklemek gibi etkili hedeflerle dünyayı herkes için daha yaşanır bir hâle getirmek için uğraş veriyor.