Tosyalı Iron Steel Industry Algerie

tosyali-algerie.com

Tosyalı Demir Çelik Sanayi Cezayir Üretim Tesisi

Tosyalı Cezayir, Cezayir’in ikinci büyük kenti Oran şehrine yakın mesafede bulunan Bethioua sanayi kentinde inşa edilmiş, ülkenin en önemli demir-çelik üreticisidir.

500 milyon dolarlık ilk yatırım etabını başarıyla tamamlayan şirket, 2013 yılının ikinci yarısından itibaren ülkenin en çok ihtiyaç duyduğu kalemlerden biri olan inşaat demirini üretmeye başlamıştır. Yıllık 1,2 milyon ton kapasiteli haddehanenin hizmet vermesiyle birlikte şimdilerde Cezayir’in yaklaşık yüzde 28’lik inşaat demiri ihtiyacı karşılanır duruma gelinmiş ve bir nebze de olsa ülkenin cari açığının kapanmasına yardımcı olunmuştur. Ülke içinde üretilen inşaat demirinin hammaddesi olan demir kütüğü de ülkede toplanan hurdanın ark ocağı tesislerinde ergitilmesi sonucu elde ediliyor. Bu sayede çevre, metal atıklardan temizlenirken, üretim kaynaklarının da yerli olması sağlanıyor.

Bunun yanı sıra, Tosyalı Cezayir açıldığı günden itibaren binin üzerinde doğrudan istihdam sağlarken, dolaylı olarak da binlerce kişiye iş imkânı veren istihdam alanları yaratılmasına vesile olarak ülke ekonomisinin işleyen temel çarklarından biri haline gelmiştir. İlk etap projesinin tamamlanmasının hemen ardından Tosyalı, 250 milyon dolar ek yatırımla ikinci etap projesi olan yıllık 500 bin ton kapasiteli kangal üretim tesisini faaliyete geçirmiştir. 2015 yılının ikinci yarısında kangal demiri haddehanesi üretime başlarken, Cezayir’in bu alandaki ihtiyacını karşılayıp dışa bağımlılığını en aza indirmek ve istihdam alanları yaratarak ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmak ilk hedef olarak belirlenmiştir. İnşaat sektörünün olmazsa olmazı olan hasır çelik, tel ve çivi başta olmak üzere onlarca ürünün hammaddesi olarak kullanılan düz kangal demirinin üretimiyle birlikte Tosyalı, ülkenin bu alanda yüzde 60’lık ihtiyacını karşılar duruma gelmiştir.

Yatırımlara büyük bir hızla devam eden Tosyalı Cezayir, 1,6 milyar dolarlık “Mega Proje” olarak adlandırılan üçüncü etap yatırımıyla birlikte toplamda 2,5 milyar doları aşacak olan yatırımlarla ülkenin demir-çelik ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayabilecek duruma gelmiştir. Yapımı hızlı bir şekilde devam ederek ve Mega Proje’nin parçası olan yüksek hızlı iki inşaat demiri haddehaneleri ve bu haddehanelere kütük üretecek olan çelikhane ile birlikte inşaat demiri üretim kapasitesi yıllık 3,4 milyon tona çıkarılmıştır. Demir cevheri ve çok az miktarda hurda demirden üretilecek çelik kütük üretimini sağlayacak olan çelikhanenin kapasitesi yıllık 2,2 milyon tondur. Çelikhane, haddehaneye hem sıcak şarj hem de soğuk şarj olarak kütük aktarma özelliğine sahiptir. Tosyalı, bu süre zarfında, 2018 yılı sonunda dünyada sayılı olan soğuk ve sıcak şarj ile çalışabilen 2,5 milyon ton yıl kapasiteli dünyanın en büyük DRI tesislerini kurmuştur. DRI tesisleri ile demir cevherinden üretilen Peleti, çelik kütük üretiminde hammadde olarak kullanabilir duruma gelmiştir. Demir cevherini işleyerek yarı mamul olan peletlerin üretilmesi için kurulan 4 milyon ton kapasiteli Pelet tesisleri 2018’nin sonunda faaliyete geçmiştir. Yeraltı maden kaynaklarını en verimli şekilde kullanılabilmesi açısından büyük önem arz eden Pelet ve DRI tesisleri, Cezayir’in ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır.

Cezayir Filmaşin Demiri Üretim Tesisi

Tosyalı şirketinin 250 milyon dolar ek yatırımla Cezayir’de ikinci etap projesi olarak tamamladığı filmaşin üretim tesisi, 2015 yılının ikinci yarısında hizmete girdi. Yıllık 500 bin ton kapasiteli düz kangal demiri üretim tesisinde 5,5 mm ile 25 mm ebatları arasında üretim yapılabiliyor. Ayrıca, müşteri taleplerine bağlı olarak SAE 1006 ile SAE 1080 aralığında üretim kalitesi gerçekleştirilebiliyor. Üretim hızı saniyede 100 metre olan haddehanenin fırın kapasitesi de saatte 120 ton çelik kütüğünü ideal haddeleme sıcaklığı ısı olan 1050-1150 dereceye çıkarabilme özelliğine sahiptir. Çelik hasır, tel, çivi, vida, cıvata ve halat gibi ürünlerin yapımında hammadde olarak kullanılan düz kangal demirinin ülke ihtiyacının yüzde 60’lık oranı Tosyalı Cezayir tarafından karşılanabiliyor.

Cezayir İnşaat Demiri Üretim Tesisi

İnşaat demiri üretimine 2013 yılının ikinci yarısında başlayan Tosyalı Cezayir, ilk olarak 1,2 milyon ton kapasiteye sahip üretim tesisi ile başlamıştır. Ark ocağı destekli inşaat demiri haddehanesinde 12 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm,25 mm ve 32 mm ebatları üretilmektedir.

3. etap yatırımın ilk aşamalarından olan iki adet yüksek hızlı inşaat demiri haddehanelerinin, 2017 yılının ikinci yarısında hizmete girmesi ile beraber üretim tesisinde yıllık 2,2 milyon ton inşaat demiri üretilmesi hedefleniyor. Haddehaneler, ülkede ihtiyaç duyulan 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm ve 40 mm ebatları üretebilecek kapasiteye ve yüksek teknolojiye sahip bir tesistir. Saniyede 40 metre üretim hızına sahip haddehaneler ile birlikte Tosyalı Cezayir, üretimini yaklaşık 2,2 milyon ton artırarak, 2019 yılı sonunda toplamda 3,5 milyon tonun üzerinde inşaat demiri üretebilir konuma gelecektir.

Tesisler, ülkenin ve dünyanın en modern teknolojileri ile donatılmış olması ile inşaat demirinde kaliteli inşaat demiri üretme özelliğine de sahiptir. 2018 yılında ilk ihracatını gerçekleştirerek ülke ekonomisine döviz katkısı da sağlamaya başlamıştır. 2019 yılında ihracatını önemli ölçüde artırmayı hedeflemiştir. 

Tesislerimiz ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistem Sertifikası ve Cares İnşaat Demiri Sertifikası’nı da alarak kalitesini kanıtlamıştır. İhracat yapılacak ülkelerin ürün sertifikalarını almaya başlamıştır.

Spiral Çelik Boru Üretim Tesisleri

Spiral Çelik Boru Fabrikası kurulumuna 2017 yılında başlanmış ve 2018 yılında tamamlanmıştır. Fabrika iki üretim hattı ve yıllık 400.000 ton kapasitesi ile Cezayir ve çevre ülkelerin boru ihtiyacını karşılayarak Cezayir ekonomisine katkı sağlayacaktır. En güncel teknoloji ile donatılan Spiral Çelik Boru Fabrikası üretim tesisleri API, ISO, EN, ASTM, DIN, AWWA ve NFA gibi uluslararası standartlarına uygun üretim yapabilme kapasitesine sahiptir. Yetkin kadrosu ile çalışmaya başlayan fabrikada 5 mm et kalınlığından  25,4 mm et kalınlığına kadar ve 406 mm boru çapından 3048 mm boru çapına kadar üretim ve iç/dış kaplama hatlarıyla gelişen müşteri taleplerine cevap verebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Malzeme kalitesi X80’e kadar üretim yapabilen tesislerde, boruları korozyondan korumak ve ömrünü uzatmak amacıyla, dış kaplama için polietilen, polipropilen ve müşteri gereksinimlerine göre epoksi kaplama, iç kaplama için de boruların kullanım amacına uygun olarak boya sistemleri ile kaplanabilmektedir.

Son teknoloji ile donatılmış laboratuvar ortamında boru imalat ve kaplama standartlarına uygun testler yapılmaktadır. Ayrıca boru imalat aşamasında imalat ile eş zamanlı muayeneler de yetkin personeller tarafından yapılmakta ve imalatın hatasız olması sağlanmaktadır.

Fabrikada üretilen borular, başta doğalgaz boru hatları olmak üzere petrol boru hattı, su boru hatları, kazık boruları ve çelik kontsrüksiyon borularının kullanım amacına ve uluslararası standartlara uygun olacak şekilde üretilmektedir.