Endüstri 4.0 Teknolojisinin İşletmelere Sağladığı Faydalar Neler?

Endüstri 4.0, kimileri için günlük sürecin bir parçası, kimileri için belki de tamamen bilinmeyen bir terim. Ancak şu anda içinde bulunduğumuz dördüncü sanayi devrimi, üretim süreçlerimizi, fabrikalarımızı ve endüstrilerimizi tamamen değiştirecek gibi görünüyor. Çünkü dünya, özellikle teknoloji söz konusu olduğunda sürekli değişiyor. 

Son yıllarda şimdiye kadarki en hızlı ve en şaşırtıcı gelişmelere tanık olduk ve bu gelişim süreci tabii ki devam edeceği için gelecekte her zamankinden daha hızlı ilerlemesi beklenebilir. Tam da bu nedenle işletmelerin dijital dönüşüme ayak uydurması ve gelişen teknolojilerle eş zamanlı hareket etmesi hayati önem taşıyor. Bugün daha iyi ve daha düzenli bir yaşam sürmemize yardımcı olan Endüstri 4.0 ve faydalarından bahsetmemizin nedenlerinden biri de budur. Peki dijital dönüşüme uyum sağlarken nelere dikkat etmek gerekiyor? Değer zincirini baştan uca dijitalleştiren Endüstri 4.0 tam olarak nedir, neden böyle adlandırılır ve işletmelere faydaları nelerdir? Gelin birlikte bakalım.

İşletmeler Dijital Dönüşüme Nasıl Uyum Sağlar?

Değer zincirini dijitalleşme odağında yeniden düzenleyen şirketler, nitelikli iş gücünden altyapıya, teknolojik olanaklardan tedarik ve yönetim süreçlerine kadar pek çok alanı ayrı ayrı değerlendirmeli ve iş süreçlerini buna göre organize etmelidir. Tüm departmanların ve iletişim unsurlarının da dijital dönüşüm sürecine entegre edilmesi gerekir. Bu işlem stratejik ve yönetimsel bir uzmanlık gerektirdiğinden işletmeler, dijital dönüşümde profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyabilir. Bunun için söz konusu görevleri gerçekleştirecek ayrı bir departman veya nitelikli bir personel kadrosu oluşturmayı deneyebilirler.

Endüstri 4.0 Teknolojisi Nedir?

Endüstri 4.0, dördüncü sanayi devrimidir ve dijitalleşmenin bir adım ötesine geçer; akıllı fabrikaların daha hızlı, daha verimli ve büyük ölçüde otomatik çalışmasını sağlayan farklı sistemler ve makineler arasındaki bağlantı ve iletişimdir. Ayrıca sanayi devriminin büyük ölçüde birbirine bağlılığa, otomasyona, makine öğrenimine ve gerçek zamanlı verilere dayanan yeni aşamasıdır.

Dijital ve biyolojik dünya arasındaki sınırlar giderek ortadan kalkıyor. Nesnelerin İnterneti (IoT), akıllı üretim ve akıllı dijital teknolojiden (makine öğrenimi ve büyük veri gibi) oluşan Endüstri 4.0 ise bu süreci hızlandıran etkili bir araç. Üretimi ve tedarik zincirini modernize etmek isteyen şirketler, bu sisteme yatırım yaparak daha iyi ve verimli bir iş ekosistemi yaratıyor. Bununla birlikte şirketlerin geleceğinde faydalı olacak teknoloji yatırımlarının önü açılıyor.

İşletmeler Endüstri 4.0 Teknolojisinden Nasıl Faydalanır?

Endüstri 4.0'ın gözle görülür ilk etkisi, yeni veri içgörüleri odağında iyileştirmeleri hızlandırması ve performansı artırmasıdır. Öte yandan enerji tüketimi optimize edilir ve önemli maliyet tasarruflarına ve iş sürekliliğine yol açar. Aynı zamanda daha fazla veri kullanılabilir hâle geldikçe verilerin toplu ölçümü ve paylaşımı endüstrilerin doğru bir şekilde karşılaştırılmasını sağlar ve fabrikaları sürekli gelişmeye teşvik eder.

Endüstri 4.0 teknolojisinin işletmeler açısından diğer faydaları ise şunlardır: 

● Geliştirilmiş verimlilik ve üretkenlik: Gelişmiş makine izleme, yarı ve tam otomatik raporlama sistemleri ve otomatik takip ve izleme süreçleri sağlar. Tüm bunlar, daha az arıza süresi ve daha doğru üretim sayıları sağlayarak verimliliği ve üretkenliği artırır.  

● Dijital ofis avantajı: Tüm ürün gruplarının, iş süreçlerinin ve departmanların konum ve saat diliminden bağımsız olarak iletişim kurmasını ve iş birliği yapmasını kolaylaştırır. 

● Esneklik ve manevra kabiliyeti: Geliştirilmiş esneklik ve manevra kabiliyeti sağlar. Böylece, yeni ürünleri üretim hattına sokmak ve yüksek karma üretim veya tek seferlik üretim süreçleri için yeni fırsatlar yaratmak daha kolay hâle gelir.

● Daha iyi müşteri deneyimi: Otomatik izleme özellikleri, şirketlerin hizmetlerini ve mallarının kalitesini nasıl geliştireceklerini ve ürün sorunlarını ve görünümünü nasıl çözeceklerini anlamalarını kolaylaştırır.

● Düşük maliyet - yüksek gelir: Kaynakların daha iyi kullanımı, makinelerin ve üretim hatlarının daha az arıza süresi, daha iyi ürün kalitesi, daha az kaynak satın alma, daha hızlı üretim yoluyla, şirketlerin ve fabrikaların uzun vadede maliyetleri düşürmelerine ve yatırım getirisini artırmalarına yardımcı olur.

Yeni nesil teknolojileri operasyonel süreçlerden yönetime kadar tüm işleyişe dâhil eden Tosyalı Holding, dijital dönüşümde sektörün lideri olmaya devam ediyor. Ana faaliyet alanları odağında insan için riskli olan noktalarda robotları kullanan şirket, iş sağlığı ve güvenliğinde yenilikçi projelere hayat veriyor. Tosyalı Holding Endüstri 4.0’ın gerektirdiği otomasyon ağırlıklı sistemlere yaptığı yatırımlar sayesinde bugün, dünyanın en büyük ham çelik üreticileri arasında yer alıyor.