Günümüz ve Gelecekte Deniz ve Liman İşletmeciliği

Dünya genelinde ticaretin büyük bir kısmı denizyolu taşımacılığı ile yapılır. Bu nedenle deniz ve liman işletmeciliği, hem uluslararası ticaret ve ekonomiye katkı sağlaması hem de sanayinin gelişmesiyle birlikte daha da önemli hale geliyor.


Deniz ve Liman İşletmeciliği Nedir?

Deniz ve limanların yasalara uygun ve güvenli bir şekilde yönetilmesini kapsayan bu kavramın unsurları şunlardır:

 

●     Limana giriş ve çıkış yapan yüklerin gümrük işlemlerini yapmak

●     Gerekli mal ya da hizmetleri gemilere ulaştırmak

●     Gemilerin yola ve hava koşullarına elverişli olup olmadığına dair teknik kontrolleri yapmak

●     Su, yakıt ve kumanya gibi temel ihtiyaçların durumunu takip etmek

●     Gemilerin hedef limana demir atabilmesi için gerekli yasal izinleri almak

●     Limanlara gelen ticari malları teslim alarak tutanak tutmak

●     Yük ve yolcu taşımacılığı yapan gemilerle ilgili evrakları takip etmek

●     Limanları daha güvenli bir hale getirmek


Türkiye’de ve Dünyada Deniz ve Liman İşletmeciliği

Ülkemiz jeopolitik konumu ile üç tarafı denizlerle çevrilidir. Bu nedenle deniz ve liman işletmeciliğine oldukça uygun olan Türkiye’de yük ve yolcu taşımacılığının önemi büyüktür. Türkiye’de yat limanı ya da ticari liman olmak üzere farklı kategorilerde yüzlerce liman bulunur. Yat limanlarının birçoğu turizmin kalbi olan Akdeniz ve Ege bölgelerinde yer alır. Yat limanları; konforlu yapıları ve doğal enerji kaynağı tüketimleri ile öne çıkar. Ticari limanların en önemlileri ise İstanbul, İzmir ve Mersin’de yer alır. Ticari limanlar, uluslararası ithalat ve ihracat konularında büyük bir öneme sahiptir. Dünya genelinde ise deniz ve liman işletmeciliği, uluslararası ticarette önemli bir rol oynar. Çin bu alanda en fazla kapasiteye sahip ülke iken Çin’i takip eden diğer ülkeler ise ABD, Almanya ve Japonya’dır. Pek çok liman bulunduran bu ülkeler, deniz ticaretinin merkezleridir.


Gelişen Teknolojiler ve Dağıtım Ağı Bir Tehdit mi?

Teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte her alanda olduğu gibi deniz ve liman işletmeciliğinde de çeşitli siber tehditler ortaya çıkar. Teknoloji ve dağıtım ağı sayesinde gemi ve limanlardaki iş yükü azalır ve operasyon süreçleri hızlanır. Bu avantajlarla birlikte zararlı yazılım, fidye ve veri kaybı gibi siber saldırı riskleri de vardır. Geri döndürülemeyecek zararlardan korunmak için güvenlik önlemleri alınmalıdır.


Gelecekte Deniz ve Liman İşletmeciliğini Neler Bekliyor?

İlerleyen yıllarda deniz ve liman işletmeciliğine olan yatırımların artacağı ve ülkeler arası politikaların daha rekabetçi bir hale geleceği bekleniyor. Denizcilik sektöründeki gelişmelere ayak uydurabilmek için öncelikle mevcut eğilimleri ve rekabet durumunu analiz etmeliyiz. Ardından yeni rotalar düzenlemeli, teknolojiye yatırım yapmalı, limanları geliştirmeli ve güvenliğini sağlamalıyız. Deniz ve liman işletmeciliğinde yapılan; atıkların geri dönüştürülmesi, hava kirliliğinin azaltılması ve enerji tüketiminin dengelenmesi gibi sürdürülebilirlik çalışmaları ise hem sosyal, ekonomik ve ekolojik açıdan büyük avantajlar sağlar hem de geleceğin yeni iş modellerinin kurgulanmasını destekler.

 

Tosyalı Holding ve Liman İşletmeciliği

 

Türkiye’nin global demir-çelik üreticisi Tosyalı Holding, faaliyette bulunduğu sektörün ayrılmaz bir parçası olan liman işletmeciliği ve endüstri bölgeleri yönetiminde de başarılı işlere imza atmayı sürdürüyor. İş süreçlerinin sürdürülebilirliği için kümelenme ve entegre yapılanmalarına yatırım yapan Tosyalı Holding, bu alanda sahip olduğu uluslararası uzmanlık ve know-how ile sektör için sürdürülebilir iş modelleri açısından da iyi bir örnek sunuyor.


Tosyalı Holding’in Cezayir’de büyük bir liman işletmesi ve Erzin’de yapımı planlanan bir liman projesi bulunuyor. Liman işletmeciliğindeki uluslararası uzmanlığıyla Tosyalı Holding, işletmesini yaptığı Tosyalı İskenderun Limanı’nda da sektörün ve bölgenin yüz akı olmaya devam ediyor.


Toplam kapasitesi 7.500.000 ton/ yıl olan ve 400 kişi istihdam edilen Tosyalı İskenderun Limanı’nda Holding şirketlerinin yanı sıra birçok bölge firmasına da hizmet veriliyor. Gemi büyüklüğüne bağlı olarak aynı anda 10 geminin yanaşması mümkün olan limanda Tosyalı Holding tarafından ikinci bir iskele yatırımı daha yapılıyor. Yatırımı devam eden 4 milyon ton kapasiteli çelikhane önüne yapılacak ikinci iskelenin hizmete girmesi ile liman, yıllık toplam 20 milyon ton kapasiteye çıkacak. Tosyalı Holding’in İskenderun Limanı yatırımı, buraya entegre olarak yapımı devam eden Ulusal Demiryoluna bağlı iltisak hattıyla; demiryolu, karayolu ve denizyolu kombine taşımacılığına imkân sağlayan güncel örneklerden birini sunuyor.


Tosyalı Holding İskenderun’un yanı sıra Cezayir’de fiili olarak 200.000 DWT gemilerin yanaştırılarak, en hızlı tahliyesinin yapılabildiği limanı işletiyor.


Bu yatırımdan önce Cezayir limanlarına gelen en yüksek gemi tonajı 60.000 DWT iken şu anda kapasite üç kattan fazla artmış durumda. Ayrıca Avrupa’nın en uzun hatlarından biri olan 12 km’lik konveyör bant sistemi sayesinde limandan şirketin Cezayir’deki fabrikasına kadar hiçbir araç kullanmadan saatte 4.000 ton taşıma yapılabiliyor.

 [BÖ1]Yeni içeriklerden “Sürdürülebilirlik ve Üretim Sektörü için Önemi” içeriği linklenecek