Online Kampüs

Akademiyi Destekleyici Eğitim Ortamı

  • Akademi portalı altında sadece beyaz yaka ve yöneticilerin ulaşabildiği eğitimleri destekleyici online uzaktan eğitim fırsatlarını içerir.
  • Çalışanların 7/24 ofis dışından da gelişimlerine katkı sağlayan ya da sınıf eğitimini destekleyen elektronik eğitimler (e-eğitim), video eğitimler (v-eğitim), mobil eğitimler, soru setleri, makaleler ve dokümanlardan oluşur.
  • Tüm çalışanlarımıza, amaca yönelik olarak Akademi tarafından özel olarak belli maliyetler karşılığında hazırlanmış veya kiralanmış, hem teknik hem de kişisel gelişim e-eğitimleri; zorunlu, limitli ya da limitsiz seçmeli olarak sunulduğu bir ortamdır.
  • Akademi okullarının sınıf eğitimlerini destekleyecek şekilde eğitimin öncesi ve sonrası tüm bu online faaliyetler atanabilir.
  • Yasal mevzuat gereği, yeni bir ürün veya uygulamayla bağlantılı, çok kısa sürede geniş kitlelere ulaştırılması gereken eğitim mesajları da e-eğitimler ve v-eğitimler aracılığıyla beyaz yakalı çalışanlarımıza veya yöneticilerimize kolaylıkla ulaştırılır.