Temel Eğitim Okulu

Oryantasyon Eğitimleri

  • İşe yeni başlayan her yönetici ve çalışan, kuruma ve işine kısa sürede uyum sağlaması amacı ile göreviyle bağlantılı değişen oryantasyon programlarına dahil olur. 
  • Her oryantasyon programı, ilk iş gününde, kurumun tanıtıldığı “Tosyalı’da Çalışmak” ve ardından “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimi ile başlar. Oryantasyon programı; 2. günden itibaren, unvan ve göreve göre değişiklik gösterecek şekilde ilerler.
  • Her çalışan ve yönetici ilk iş gününde; oryantasyon programları ile tanışır ve mutlaka eğitim sürecini tamamladıktan sonra işbaşı yapar.
  • Yönetici Oryantasyon Programı; kişinin görev alanı ile ilgili tesis ve birimleri tanıtma, yönetici / çalışanlarını tanıştırma şeklinde en fazla 5 gün olarak devam eder. Program; Genel Müdürler, Genel Müdür Yardımcıları, Grup Başkanları, Direktörler, Müdürler ve Müdür Yardımcıları için Akademi tarafından organize edilir ve yönetilir.
  • Çalışan Oryantasyon Programı; kişinin görevini tanıyacak şekilde işine göre özel içerikte ve en az 10 gün olacak şekilde işbaşında “Oryantasyon” programıyla devam eder. Holding Birimlerinde çalışacak beyaz yakalı çalışanların oryantasyon süreçleri, Akademi tarafından organize edilir ve yönetilir. Tesis beyaz yaka ve mavi yaka çalışanlarının oryantasyonu ise, tesis IK/iç eğitmenleri tarafından organize edilir ve yönetilir. 

Yetkinlik Eğitimleri

  • Tesislerde veya Holding bünyesindeki mavi yaka ve beyaz yaka çalışanları için faklılık gösteren, İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından belirlenmiş temel yetkinlikler ve belli görevlerdeki beyaz yaka çalışanların iş alanlarında gerekli fonksiyonel yetkinlikler ile birebir eşleştirilmiş 1-2 günlük eğitim programlarıdır.  
  • Görevler için belirlenmiş yetkinlikleri geliştiren eğitimlere katılım zorunlu olup, 2 yıl içinde tüm çalışanların tamamlanması sağlanır. 
  • Yetkinlik eğitimlerinin içerikleri, organizasyonu, takibi ve değerlendirilmesi Tosyalı Akademi tarafından yönetilir. 
  • Yetkinlik programlarının verimliliği, ön/son test ve yönetici gözlem formları ile ölçülerek takip edilir.

Proje Eğitimleri

  • Tesis ve holding birimlerinde çalışanların, güncel olarak almaları gerekli olan kurumun yeni sistemlerini veya uygulamalarını ya da iş modellerini içeren proje bazlı eğitim programlarıdır. (5S, Kaizen, Yalın, 6 Sigma, TPM, TKY gibi)