Teknik ve Meslek

Teknik Eğitimler

  • Tesislerdeki; üretim, bakım, planlama, kalite, sevkiyat, lojistik görevlerindeki beyaz ve mavi yaka çalışanlarına işlerinde daha verimli olmalarını sağlayan zorunlu teknik bilgi ve beceri eğitimlerini içerir.
  • Eğitim yapısının kurulması ve gelişimi Akademi iş birliğinde olup, kaynak sağlanması, eğitimlerin takibi, duyurulması ve organize edilmesi, kayıt altına alınması Tesis İK birimlerinin yönetimindedir.
  • Teknik okul eğitimlerine katılım zorunlu olup, 2 yıl içinde tüm çalışanların tamamlanması sağlanır.

Mesleki Eğitimler

  • Holding birimlerinde; bütçe, finans, marka ve teşvik, insan kaynakları (Tesis İK birimleri dâhil), idari işler, halkla ilişkiler, Akademi, sistem destek, satış, pazarlama, satın alma, hurda satın alma, maden, proje ve yatırım, muhasebe, hazine, iç denetim, enerji ticaret, Ar-Ge, strateji ve iş geliştirme, yazılım, finansal raporlama görevinde olan beyaz yakalı çalışanların mevcut işlerinde gerekli olabilecek mesleki eğitimlerini içerir.
  • Meslek eğitimlerinin; eğitim kurgusunu oluşturmak ve geliştirmek, tüm yönetsel takibini yapmak, ilgili birim ve Tesis yöneticileri iş birliği ile Akademi sorumluluğundadır.
  • Meslek eğitimlerine katılım zorunlu olup, 2 yıl içinde tüm çalışanların tamamlanması sağlanır.